Fast accesses

2018年9月27至29日, 上海

研討會

研討會

file

由中國及世界業界專家主持,以面料趨勢及發展為題的連串研討會,將於展覽會期間舉行。

2017 研討會日程

專題小組會議

file

專題小組會議為您提供一個平臺,以深入學習掌握紡織行業知識和探討行內的熱門主題,並可與業內專業人士交流你的想法及意見。

2017 專題小組會議日程

數碼印花論壇

DSC_2789